Aynı gün teslim seçeneğini görmek için gönderim yapmak istediğiniz şehri, ilçeyi ya da mahalleyi yazabilirsiniz.

Reklam Çalışması

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Alt yazı: Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda, çoğunlukla ekranın alt bölümüne yerleştirilen ve hareketli olarak verilen yazılı bilgileri ifade eder.

Ticari uygulamada bulunanın bir hukuki ilişki kurmak amacıyla tüketiciye yöneltmiş olduğu öneride önemli bir bilgiyi gizlemesi halinde aldatıcı ihmalin varlığı kabul edilir. (FAKAT)Ticari uygulamanın içerik ve şartlarının tüketiciye aktarılması için kullanılan iletişim aracının zamansal veya mekânsal sınırlamaları nedeniyle gerekli bilgilerin verilemediği hallerde, aldatıcı ihmalin var olup olmadığının değerlendirmesi, söz konusu sınırlamalar ve ticari uygulamada bulunanın bilgiyi tüketicilere diğer araçlarla sunmak için aldığı önlemler dikkate alınarak yapılır.

Sonuç : Kurulacak internet sitesinde de gerekli bilgilere yer verilmesi gerekecektir. 

Reklamlar, aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, hiçbir konuda tüketiciyi doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade ya da görüntüler içeremez:

e) Teslim, değiştirme, geri alma, garanti, satış sonrası hizmetleri, yedek parça veya bakım ve onarım şartları,

--

Görsel mecralarda alt yazı olarak kullanılan metinler; ana vaadi açmak, netleştirmek veya ana vaadin gerçekleşmesi için gerekli koşulları veya istisnaları iletmek için kullanılabilir. Ancak, yazılı ve görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda; alt yazı, durağan yazı ve dipnotların asgari düzeyde tutulması esastır.


(6) Reklamlardaki alt yazı, durağan yazı veya dipnotta yer alan koşulların veya istisnaların, ana vaadin sağladığı avantajları tamamıyla ya da büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte olmaması ve ana vaatle uyumsuzluk içermemesi zorunludur.

--

Metin boyutu;

a) 4:3 görüntü düzeniyle yapılan yayında; standart çözünürlüklü televizyon (SDTV) formatı için en az 14 satır,

b) 16:9 görüntü düzeniyle yapılan yayında; standart çözünürlüklü televizyon (SDTV) formatı için en az 16 satır,

c) Yüksek çözünürlüklü televizyon (HDTV) formatı için en az 30 satır,

ç) 4K çözünürlüklü televizyon (4K Ultra HDTV) formatı için en az 60 satır,

yüksekliğinde olmalıdır.


Alt yazı ve dipnotlarda, yazım kılavuzuna uygun olarak özel isimlerin baş harfleri ve kısaltmalar dışında küçük harf düzeni kullanılmalıdır.

Alt yazı; kelime başına 0,25 saniye (saniye başına 4 kelime) hesabıyla ekranda tutulmalıdır. 

Yazı ile arka planı arasındaki kontrast ve nispi parlaklık, metnin kolaylıkla okunmasına olanak tanımalıdır.

Alt yazı ve durağan yazı metinleri reklamlarda konumlandırılırken, yazılar herhangi bir görseli, görseller de yazıları anlaşılmaz hale getirmemelidir.SONUÇ

1- METİN=

 “*aynı gün teslimat uygulamasının kapsamı dışında kalan istisnai hallere evcilmarketim.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz ”

ALT YAZI, ORTALAMA TÜKETİCİNİN OKUYABİLECEĞİ BİR HIZDA VE BÜYÜKLÜKTE (YUKARIDAKİ ŞARTLARI TAŞIMALI) AKMALI


2- ÖNLEM=

Aşağıdaki hallerin mevcudiyeti halinde aynı gün teslimat yapılmayacaktır.

-Sipariş tutarının üye işyerinin belirlediği minimum tutarın altında olması

-Siparişin saat üye işyerinin belirlediği saatten sonra verilmiş olması

-Sipariş saatinin, üye işyerinin teslimat ve sipariş saatleri dışında olması

-Sipariş verilen adresin, üye işyerinin belirlediği “aynı gün teslimat” listesinde yer almaması

-Sipariş verilen bölgeye aynı gün ulaşılmasının objektif olarak mümkün olmaması,

-Sipariş verilen bölgede olağanüstü yoğunluk bulunması,

-evcilmarketim.com veya üye işyerinden kaynaklanmayan elektronik/sistemsel aksaklıkların bulunması,

-Objektif olarak mücbir sebep sayılacak diğer haller

-Sipariş verilen bölgede aynı gün teslimat yapan iş ortaklarının bulunmaması


KAYNAK


6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

6100 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Makaleler, Yargıtay Kararları

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim
Arama Yap
Hesabım
Uygulamalarımızı İndirdiniz Mi ?