Aynı gün teslim seçeneğini görmek için gönderim yapmak istediğiniz şehri, ilçeyi ya da mahalleyi yazabilirsiniz.

Satıcı Kuralları

1.0 AMAÇ

EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ., üstlendiği küresel projelerini yürütürken, işini en yüksek etik ve uyum standartlarında gerçekleştirmeye kararlıdır. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (BM KİS) bir imzacısıdır ve BM KİS çerçevesinde tanımlanan 10 maddeye uygun davranma taahhüdünde bulunmuştur. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ., faaliyetlerini ve varlığını, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen haklara saygılı bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ., beraber değer ürettiği kurumlardan da aynı hassasiyeti ve özeni beklemektedir.

2.0 KAPSAM

EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcı Davranış Kuralları, EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ.'nın satıcı, alt yüklenici, danışman, hizmet sağlayıcı, temsilci ve tüm diğer iş ortaklarından (genel olarak "Satıcı" olarak adlandırılacaktır) etik çalışma standartları ve iş yapma anlayışına ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır. Her satıcı, çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin bu Davranış Kurallarını anlaması ve bu kurallara uymasından sorumludur.

3.0 DAVRANIŞ KURALLARI

EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcıları; kendilerinin, çalışanlarının, alt yüklenicilerinin ve satıcılarının aşağıda belirtilen kurallara uygun davranacağını garanti eder. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcıları:

3.1 Yasalara Uyum 

a) Tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile ilgili mevzuata uygun hareket eder, tam uyum sağlar.

3.2 İnsan Hakları ve Adil Çalışma Koşulları

b) Çocuk işgücü kullanmaz, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından genç işçilerin çalıştırılması ile ilgili belirlenmiş tüm kurallara uyum sağlar. 

c) Zorla çalıştırmanın hiçbir türünü uygulamaz. 

d) Çalışanlarını ayrımcılığın hiçbir türüne (ırk, din, dil, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik durumu, vb.) maruz bırakmaz. 

e) Cismani ceza; zihinsel, fiziksel, cinsel ya da sözlü taciz; zalim ya da hakaret içeren disiplin faaliyetleri, kötü muamele uygulamaz, uygulanmasını teşvik etmez ve/veya uygulanmasına müsaade etmez. 

f) Çalışanlarına en az asgari ücret ya da mevcut sektörel ortalamaya kıyasla adil bir ücret öder. 

g) Faaliyet gösterdiği ülkedeki çalışma saatlerine ve çalışan haklarına ilişkin yasalara uyar. 

h) Çalışanlarının bağımsız sendikalar kurma ya da bu sendikalara üye olma ve örgütlenme haklarına saygılıdır. 

İ) Yerel halk üzerindeki insan hakları risklerini tanımlar. İhlallere yol açılmaması için gerekli tedbirleri alır. Olası ihlallerin bildirilmesi için iletişim kanalları belirler, ihlal vakalarını raporlar ve mağduriyetleri telafi eder.

3.3 Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

j) Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm önlemlerin alındığı bir iş ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda gereken her türlü tedbiri alır ve ekipmanı eksiksiz olarak sağlar. Çalışanlarını ÇGS konularında eğitir ve her koşul ve şartta denetler. 

k) Satıcı, EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ.’nın ÇGS ve kazasızlık hedeflerine katkıda bulunmak için azami çabayı gösterir. 

l) Çevreye zarar vermemek için her türlü tedbiri alır. 

m) Üstlenilen çalışmanın çevresel etkilerini ölçer ve azaltmaya yönelik hedefler belirler. 

n) Çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını tercih ettiklerini göstermek adına İlgili sertifika şemalarını (FSC, MSC) sağlar. 

o) Doğal yaşamı, hayvan ve bitkileri ve nesli tükenmekte olan türleri korumaya öncelik veren bir çevre yönetim sistemine sahiptir.


3.4 Güvenlik

r) Çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda gereken her türlü güvenlik tedbirini alır.

4.0 KURALLARIN İHLALİ HALİNDE İŞLETİLECEK PROSEDÜR

EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcısı, yukarıda özet şeklinde belirtilen kuralların ihlali durumunda çalışanlarının ve satıcılarının başvurulabilecekleri adil ve misillemeye izin vermeyen bir şikayet prosedürü olduğunu temin etmelidir. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcıları, EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcı Davranış Kuralları ile ilgili herhangi bir soruları olduğunda, EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Etik Yardım Hattı’ndan faydalanabilirler. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Satıcıları, çalışanları, alt yüklenicileri ve taşeronları olası ihlal şüphelerini ve durumlarını bildirmek için EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Etik Yardım Hattı’nı arayabilir. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ. Etik Hattına Pazartesi-Cuma günleri 10:00 - 18:00 saatleri arası erişilebilmektedir. Ve çok yakın zamanda sizlere destek için 7/24 canlı destek vereceğiz. İhbar isteğe bağlı anonim olarak, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerinde yapılabilmektedir. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ., bir ihlal vakasına tanık olması veya geçerli bir ihbar sonucunda, yukarıda belirtilen kurallara uyumu izlemek için Satıcıdan bilgi ve dokümantasyon talep edebilir; haberli veya habersiz olarak denetim gerçekleştirebilir. Satıcı EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ.’nın talep ettiği tüm ilgili dokümanları en geç 2 gün içerisinde sunmakla yükümlüdür. EVCİL SANAL MARKET LTD. ŞTİ., yasalara aykırı veya Davranış Kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir satıcı çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya satıcıyla iş birliğini kesebilir.


Anasayfa
Kategoriler
Sepetim
Arama Yap
Hesabım
Uygulamalarımızı İndirdiniz Mi ?