Aynı gün teslim seçeneğini görmek için gönderim yapmak istediğiniz şehri, ilçeyi ya da mahalleyi yazabilirsiniz.

Üyelik Sözleşmesi

EVCİLMARKETİM.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.Evcilmarketim.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Evcilmarketim.com sistemine üye olunabilir. Her Evcilmarketim.com kullanıcısı, EVCİL SANAL MARKET TİC. LTD. ŞTİ.  (“EVCİL SANAL MARKET”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Evcilmarketim.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden PETSHOP HİZMETLERİ ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Evcilmarketim.com Kullanıcı Sistemi

 • Her Evcilmarketim.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının Evcilmarketim.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Evcilmarketim.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla Evcilmarketim.com sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile Evcilmarketim.com sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Evcilmarketim.com, talep üzerine kullanıcının Evcilmarketim.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Evcilmarketim.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Evcilmarketim.com kullanıcılarını Evcilmarketim.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Evcilmarketim.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Evcilmarketim.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Evcilmarketim.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Evcilmarketim.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
 • Evcilmarketim.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Evcilmarketim.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Evcilmarketim.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Evcilmarketim.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez ve kullanıcı bu hususu peşinen kabul etmiştir. 

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Evcilmarketim.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve ve Evcilmarketim.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Evcilmarketim.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Evcilmarketim.com üyeliğinin sona erebileceğini;
 • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Evcilmarketim.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Evcilmarketim.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Evcilmarketim.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Evcilmarketim.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Evcilmarketim.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Evcilmarketim.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Evcilmarketim.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Evcilmarketim.com'un sorumlu olmayacağını;
 • Evcilmarketim.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Evcilmarketim.com'un sorumlu olmayacağını;
 • Evcilmarketim.com' da sunulan hizmetlere Evcilmarketim.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Evcilmarketim.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Evcilmarketim.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Evcilmarketim.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Evcilmarketim.com'un sorumlu tutulamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Evcilmarketim.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
 • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Evcilmarketim.com’a devredildiğini;
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
 • Diğer kullanıcıların Evcilmarketim.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
 • Evcilmarketim.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde EVCİL SANAL MARKET’in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde EVCİL SANAL MARKET ’in bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya EVCİL SANAL MARKET üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Evcilmarketim.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Evcilmarketim.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Evcilmarketim.com'dan tazminat talep etmemeyi;
 • Evcilmarketim.com'dan izin almadan Evcilmarketim.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Evcilmarketim.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Evcilmarketim.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Evcilmarketim.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • Evcilmarketim.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Evcilmarketim.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Evcilmarketim.com'a Tanınan Yetkiler

Evcilmarketim.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Evcilmarketim.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Evcilmarketim.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Evcilmarketim.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Evcilmarketim.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Evcilmarketim.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.Evcilmarketim.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.Evcilmarketim.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Evcilmarketim.com sorumlu tutulmayacaktır.Evcilmarketim.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.Evcilmarketim.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Evcilmarketim.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Evcilmarketim.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.Evcilmarketim.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Evcilmarketim.com sistemi içinde Evcilmarketim.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Evcilmarketim.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.Evcilmarketim.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Evcilmarketim.com sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Evcilmarketim.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.Evcilmarketim.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Evcilmarketim.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Evcilmarketim.com sorumlu değildir.Evcilmarketim.com, kullanıcının Evcilmarketim.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Evcilmarketim.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.Evcilmarketim.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.Evcilmarketim.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.Evcilmarketim.com üye üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Evcilmarketim.com, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Evcilmarketim.com sitede yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Üye, Evcilmarketim.com üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; EVCİL SANAL MARKET’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda sitede sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Evcilmarketim.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

Evcilmarketim.com kullanıcıları Evcilmarketim.com sisteminden verdikleri siparişleri, Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi ile yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Evcilmarketim.com tarafından değil siparişi alan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Evcilmarketim.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Evcilmarketim.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Evcilmarketim.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, ödemeyi online ödeme yöntemiyle yapmakla, üye işyerine ve Evcilmarketim.com'a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri

Kullanıcı Evcilmarketim.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu EVCİL SANAL MARKET  ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Evcilmarketim.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Evcilmarketim.com ve Evcilmarketim.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Evcilmarketim.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri üye işyerilar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Evcilmarketim.com, Evcilmarketim.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Evcilmarketim.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.9.Sözleşme Konusu Mal Ve Hizmetin Temel Nitelikleri Ve Fiyatı (KDV Dahil)


Ürün Kodu Ve Adı
Adet
Satıcı Ünvanı
Birim Fiyatı
Birim İndirimiKuponPuanToplam Satış TutarıVade FarkıKDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bunların haricindeki diğer durumlarda sitede yer alan fiyatlar geçerli olacaktır. Satın alınan ürünün teslimi anına kadar, ürün fiyatında yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde, fiyat değişikliği EVCİLMARKETİM.COM ve SATICI’nın birlikte onay vermesi halinde gerçekleşecektir.  

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
 • Kargo Ücreti:
 • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
 • Ödeme Şekli ve Planı:
 • Alınan Vade Farkı:
 • Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:


SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, EVCİL SANAL MARKET EVCİL SANAL MARKET  TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ EVCİL SANAL MARKET EVCİL SANAL MARKET’E ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

10.Malın Teslimi Ve Teslim Şekli


Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile veya SATICI’ya ait araçlarla ALICI’nın adresine teslim edilecektir.

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Evcilmarketim.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.


11.Teslimat Masrafları Ve Teslimatın İfası


Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün (EVCİL SANAL MARKET) içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. İade edilen ürünlerin kargo bedeli Satıcıdan tahsil edilir.


12. Aynı Gün Teslimat

 Evcilmarketim.com, verilen siparişler için aynı gün içerisinde teslimat yapmayı kabul eder. Bununla birlikte aşağıdaki hallerin mevcudiyeti halinde aynı gün teslimat yapılamayacaktır:

-Sipariş tutarının üye işyerinin belirlediği minimum tutarın altında olması

-Siparişin üye işyerinin belirlediği saatten sonra verilmiş olması

-Sipariş saatinin, üye işyerinin teslimat ve sipariş saatleri dışında olması

-Sipariş verilen adresin, üye işyerinin belirlediği “aynı gün teslimat” listesinde yer almaması

-Sipariş verilen bölgeye aynı gün ulaşılmasının objektif olarak mümkün olmaması,

-Sipariş verilen bölgede olağanüstü yoğunluk bulunması,

-evcilmarketim.com veya üye işyerinden kaynaklanmayan elektronik/sistemsel aksaklıkların bulunması,

-Sipariş verilen ürünün stokta bulunmaması,

-Sipariş verilen ürünün aynı gün teslimi mümkün olmayan nitelik ve özellikte olması

-Objektif olarak mücbir sebep sayılacak diğer hallerin bulunması,

-Sipariş verilen bölgede teslim edecek iş ortağının bulunmaması

Gösterilen hallerde, sipariş ile aynı gün içerisinde teslimat yapılamaması sebebiyle Evcilmarketim.com veya üye işyerlerinin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. 

13. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak;

 • kullanıcı adresinin sipariş verilen üye işyerinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • siparişin ilgili üye işyerine iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
 • üye işyeri tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen üye işyerinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
 • siparişin bir kısmının veya tamamının üye işyerinde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyeri onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili üye işyeri onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili üye işyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye işyeri görevlisine iadesi gerekmektedir.

Evcilmarketim.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Evcilmarketim.com’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Evcilmarketim.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. İade edilecek tutarların belirlenmesi ve iadesi tamamen üye iş yeri inisiyatifindedir. 

14. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Evcilmarketim.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Evcilmarketim.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az BEŞ (5) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Evcilmarketim.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde MUĞLA Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

15. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

16. Fesih

Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.


Anasayfa
Kategoriler
Sepetim
Arama Yap
Hesabım
Uygulamalarımızı İndirdiniz Mi ?